Index - Previous - Next
 
Polaroid Type 59 -  Dick Koolish